تکنولوژی، تکنولوژی و تکنولوژی! به هر طرف که نگاه کنید، این کلمه را می‌بینید. در حقیقت، تکنولوژی امروزه عنصری جدانشدنی در زندگی مردم شده و تقریبا کمتر کسی است که با آن سروکار نداشته باشد. از سنتی‌ترین اماکن نظیر نانوایی‌ها و حجره‌های فرش‌فروشی تا کارخانه‌های کوچک و بزرگ، هیچ جایی از نفوذ این اختراع (اکتشاف) در امان نمانده است.