لایحه الحاق بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری به محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار امروز در کیمسیون اقتصادی بررسی شد.