رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: آمار شیوع اعتیاد در زنجان دارای رشد 47 درصدی بوده که می‌تواند تهدید و فاجعه برای استان محسوب شود.

<p

کاهش صددرصدی آمار ازدواج در زنجان/ رشد 47 درصدی آمار شیوع اعتیاد

رئیس‌کل دادگستری استان زنجان گفت: آمار شیوع اعتیاد در زنجان دارای رشد ۴۷ درصدی بوده که می‌تواند تهدید و فاجعه برای استان محسوب شود.

حجت الاسلام صادقی نیارکی با تاکید بر تنظیم برنامه‌های مناسب برای خروجی مناسب و منتج به نتیجه واقعی در استان زنجان را برای شناسایی و رفع مشکلات و چالش‌های استان به تفکیک شهرستانی تصریح کرد: شیوع اعتیاد در استان دارای رشد  47 درصدی  است که این می‌تواند تهدید و فاجعه برای استان باشد.

وی در پایان این جلسه با اشاره به جذب اعتبارات علمی برای تامین منابع مالی استان، در این خصوص گفت: به ظرفیت‌های مطلوب استان امیدواریم.