امام جمعه و فرماندار تالش برای حضور مردم شهرستان در راهپیمایی 22 بهمن‌ماه پیام مشترک صادر کردند.