مدیر کل کمیته امداد مازندران از جمع آوری 9 میلیارد تومان زکات هشت ماهه سالجاری در مازندران خبر داد.

<p

پرداخت 9 میلیارد تومان زکات توسط مردم در مازندران

مدیر کل کمیته امداد مازندران از جمع آوری ۹ میلیارد تومان زکات هشت ماهه سالجاری در مازندران خبر داد.

 

منبع :خبرگزاري ايلنا