روزنامه همشهری به حسب وظیفه‌ و ماموریتی که دارد، باید بکوشد مردم را به حقوق شهروندی خویش آگاه کند و آنان را برای استیفای این حقوق به مشارکت مدنی فراخواند.