همایش تجاری مشترک ایران و عراق در بغداد و با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد.

همایش تجاری مشترک ایران و عراق در بغداد برگزار شد

همایش تجاری مشترک ایران و عراق در بغداد و با حضور وزیر امور خارجه برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پژوه، همایش تجاری مشترک ایران و عراق با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد. 

ظریف به منظور دیدار با مقامات عراق به آن کشور سفر کرده است و تاکنون با همتای عراقی خود، رئیس مجلس و جمعی از شخصیت‌‌‌ها و گروه‌‌‌های سیاسی آن کشور دیدار کرده است. 

منبع :خبرگزاري ايلنا