رییس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه گفت: تعداد 15 رشته دام هوایی و یک قبضه اسلحه شکاری از متخلفان کشف، ضبط و جمع‌آوری شد.