سرپرست شهر جدید هشتگرد با بیان اینکه 100 نفر از متقاضیان مسکن مهر شهر جدید پردیس در شهر هشتگرد جانمایی شده‌اند گفت:مسکن مهر هشتگرد پاییز 98 بسته می‌شود.