مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: فعالیت های فرهنگی و هنری باید با توجه به نیاز مخاطبان باشد و در این بخش تلاش بیشتری انجام شود.

<p

فعالیت های فرهنگی و هنری باید با توجه به نیاز مخاطبان باشد

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: فعالیت های فرهنگی و هنری باید با توجه به نیاز مخاطبان باشد و در این بخش تلاش بیشتری انجام شود.

به گزارش اقتصاد پژوه از بهشهر، محمد شالویی شامگاه سه شنبه در بازدید از عمارت اسحاقی در گرجی محله بهشهر با اشاره به توانمندی های مختلف در هنرمندان این روستا در بخش موسیقی افزود: هنرمندان نام آوری از این روستا به استان و کشور راه یافته و استاد اسحاقی گنجینه بی مثال هنر موسیقی در شرق مازندران و استان مازندران است.