یک گل از سوی ملی پوشان فوتبال ایران کافی بود تا فشار از روی نیمکت ایران برداشته شود و همه آنها نفس راحتی بکشند.

به گزارش “اقتصاد پژوه“، کادر مربیان و تدارکات و پزشکی و پشتیبانی تیم ملی نیز به مانند بازیکنان حاضر در میدان، استرس زیادی دارند. این اتفاق پس از به ثمر رساندن گل سردار آزمون به طور کامل خود را نشان داد و هر کدام از آنها پس از بلند شدن از گودال نیمکت! با مشت گره کرده خود را به لب خط رسانده و سعی در رساندن آب به بازیکنان در زمین داشتند.

اتحاد نیمکت نشینان تیم ملی در بین بازیکنان دیده می شود و پس از گلزنی سردار کاملا خود را نشان داد؛ عوامل غیرفنی تیم ملی نیز گویی که از زیر فشار آزاد شده باشند نفس راحتی کشیدند و خود را به آرامش رساندند.


منبع :ورزش سه