پیگیری مطالبات 600 کارگر شرکت‌های «فرنخ» و «مه‌نخ» که در حدود 18 میلیارد تومان شده است این روزها با تصمیمات سازنده مسئولان استانی وارد فاز جدیدی شده که گویی فرجامی خوش را برای این قصه پر غصه رقم خواهد زد.