سرمربی تیم ملی کشتی آزاد خودش هم در تمرینات فعال است و با شاگردانش سرشاخ می شود.

به گزارش “اقتصاد پژوه“، غلامرضا محمدی که این روزها تمام انرژی و تمرکز خود را بر روی بازسازی تیم ملی کشتی آزاد گذاشته، در ماههای اخیر چند مرحله اردو را برای شاگردانش برپا کرده است.

با اینکه اکثرا سرمربی تیم ملی در تمرینات نقش نظارتی دارد و دستیارانش باید با کشتی گیران اجرای فنون را پیگیری کنند، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد خودش هم روی تشک می رود و فنون را برای آزادکاران اجرا می کند.

غلامرضا محمدی که همواره با لباس ورزشی و بستن یک زانوبند در تمرینات حاضر می شود، حتی گاهی اوقات با کشتی گیران هم وزن خودش سرشاخ می شود و یاد دوران جوانی می کند.

سرمربی آزادکاران برای اینکه فنون را آنطور که دوست دارد به شاگردانش آموزش دهد، خودش را هم زیر فشار قرار می دهد و مثل دوران قهرمانی به اجرای فنون می پردازد.

عکس ها: ایرج عباسی

 

 

منبع :ورزش سه