استاندار خوزستان گفت: گاهی صادرکنندگان نگرانی از کشور مقصد دارند، البته مسئوولان تمام تلاششان این است که تضمین های لازم را بدهند و تفاهم های مورد نیاز را با کشور مقصد داشته باشند.

<p

ضمانت کالای صادراتی در عراق با مشکل مواجه است/ تلاش برای دادن تضمین های مورد نیاز

استاندار خوزستان گفت: گاهی صادرکنندگان نگرانی از کشور مقصد دارند، البته مسئوولان تمام تلاششان این است که تضمین های لازم را بدهند و تفاهم های مورد نیاز را با کشور مقصد داشته باشند.

براساس این گزارش، در پایان این مراسم از تعداد ۱۵ صادرکننده نمونه خوزستانی با اهدای لوح تجلیل شد.