با حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان عباس صانعی به عنوان سرپرست جدید حراست وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.

با حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان عباس صانعی به عنوان سرپرست جدید حراست وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.

به گزارش اقتصاد پژوه،با حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، عباس صانعی به عنوان سرپرست جدید حراست وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.

 در اجرای قانون منع بکار گیری بازنشستگان مصوب مجلس شورای اسلامی، با حکم مسعود سلطانی فر آقای عباس صانعی به عنوان سرپرست حراست وزارت ورزش و جوانان منصوب و جایگزین محمد جواد عباباف شد.

 

منبع :خبرگزاري ايلنا