رئیس‌کل بانک مرکزی جزییات حذف چهار صفر از پول ملی را اعلام کرد.