رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در دولت قبل ما تاکیدمان به سازمان نظارت و بازرسی این بود که تا این حد از ثبت‌نام برای سفر عمره انجام نشود تا شلوغی که در سفر حج تمتع ایجاد شده برای سفر عمره ایجاد نشود، اما در آن زمان به دلیل برخی از سیاست‌ها از جمله جمع‌آوری نقدینگی در جامعه این اقدام انجام شد و ما در حال حاضر با این مشکل مواجه هستیم.

<p

ثبت‌نام برای سفر عمره بیش از حد بود

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: در دولت قبل ما تاکیدمان به سازمان نظارت و بازرسی این بود که تا این حد از ثبت‌نام برای سفر عمره انجام نشود تا شلوغی که در سفر حج تمتع ایجاد شده برای سفر عمره ایجاد نشود، اما در آن زمان به دلیل برخی از سیاست‌ها از جمله جمع‌آوری نقدینگی در جامعه این اقدام انجام شد و ما در حال حاضر با این مشکل مواجه هستیم.

رشیدیان در خصوص تعیین‌تکلیف سپرده‌های مالی مردم که برای ثبت نام سفره عمره در بانک‌ها مانده، گفت: همان طور که می‌دانید تمام سپرده‌ها در بانک‌ها سود خود را دریافت می‌کنند اما این سپرده‌ها برای انجام سفر عمره بوده مسلما تلاش ما این است که در مرحله اول بتوانیم ظرفیتی را ایجاد کنیم تا مسیر عمره باز شده و این چندین میلیون نفری که در این نوبت قرار گرفته‌اند به سفر عمره مشرف شوند البته در دولت قبل ما تاکیدمان به سازمان نظارت و بازرسی این بود که تا این حد از ثبت‌نام برای سفر عمره انجام نشود تا شلوغی که در سفر حج تمتع ایجاد شده برای سفر عمره ایجاد نشود، اما در آن زمان به دلیل برخی از سیاست‌ها از جمله جمع‌آوری نقدینگی در جامعه این اقدام انجام شد و ما در حال حاضر با این مشکل مواجه هستیم.

منبع :خبرگزاري ايلنا