کارگران گروه ملی فولاد اهواز این‌بار در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت تولید، مقابل ساختمان شعبه سرپرستی بانک ملی دست به تجمع زدند.