یازده مرد اصلی شاگردان آلبرتو زاکرونی برای دیدار سرنوشت‌ساز برابر تایلند اعلام شد.

به گزارش اقتصاد پژوه، ترکیب امارات برای دیدار با تایلند در سومین بازی مرحله گروهی گروه  A جام ملت‌های آسیا اعلام شد.

خالد عیسی، خلیفه قانم، اسماعیل احمد، حسن صالح، محمد قریب، اسماعیل الحمدی، بندر محمد، حسن سلمین، ماجد حسن، علی مبخوت و خلفان مبارک شاگردان آلبرتو زاکرونی برای دیدار با هند هستند.

این دیدار از ساعت ۱۹:۳۰ و همزمان با دیدار بحرین و هند در گروه A آغاز می‌شود.

انتهای پیام


منبع :خبرگزاری ایسنا