اقتصاد پژوه – محققان سرن می گویند برخورددهنده یادشده بعد از انجام آزمایشات مرحله دوم خود خاموش می شود و پس از ارتقای تجهیزات برای برخورد ذرات با شتاب و سرعت بیشتر از گذشته به کار گرفته خواهد شد. این شتاب دهنده که ۲۷ کیلومتر طول دارد، متشکل از چند حلقه لوله و هزاران آهن […]

اقتصاد پژوه – محققان سرن می گویند برخورددهنده یادشده بعد از انجام آزمایشات مرحله دوم خود خاموش می شود و پس از ارتقای تجهیزات برای برخورد ذرات با شتاب و سرعت بیشتر از گذشته به کار گرفته خواهد شد.

این شتاب دهنده که ۲۷ کیلومتر طول دارد، متشکل از چند حلقه لوله و هزاران آهن ربا و همین طور سیستم خنک کننده هلیوم مایع است که برای انتشار و عبور ذرات پرانرژی به کار می رود. هدف از ساخت این دستگاه شناخت اجرام مادّه در حدّ فاصل ‎ ۱۰ به توان منفی ۲۳ سانتی‌متر، آزمون مدل استاندارد ذرّات، کشف اجزای یافت نشدهٔ مدل استاندارد، آزمون نظریهٔ ابرتقارن و نظریه وحدت بزرگ است. از دیگر اهداف مهم این پروژه، کشف ذرهٔ بنیادی هیگز است که فیزیک‌دانان ذرات بنیادی وجود آن را پیشگویی کرده‌اند. ذرهٔ هیگز یا بوزون هیگز، دخیل در ایجاد جرم در ذرّات بنیادی است.

در این برخورد دهنده پروتونها، در یک تونل ۲۷ کیلومتری شتاب گرفته و به اندازهٔ ۱۴ تریلیون الکترون ولت انرژی می‌گیرند و با هم برخورد می‌کنند تا این برخورد، ردّی از بوزون هیگز را نشان‌دهد.

در جریان انجام دومین دور از آزمایشات بر روی این شتاب دهنده بیش از ۳۰۰ میلیون گیگابایت اطلاعات جمع آوری شد که به گفته دانشمندان برابر با ۱۰۰۰ سال ضبط بی وقفه یک فایل ویدئویی است. محققان امیدوارند با به روزرسانی این دستگاه بتوانند میزان جمع آوری اطلاعات از طریق آن را تا ۵ برابر افزایش دهند.
در جریان تعطیلی چندساله این شتاب دهنده قطعات جدیدی بر روی آن نصب می شود تا روند آزادسازی پروتون ها را با شدت و گستردگی بیشتری ممکن کند. همچنین سپرهای حفاظتی بیشتر و نیز چند قطعه الکتریکی بر روی این دستگاه برای حفاظت از آهن رباها بر روی آن نصب می شود. علاوه بر این بیش از ۲۰ آهن ربای ابرهادی این شتاب دهنده با نمونه های جدید تعویض می شوند. انتظار می رود این تعمیرات در سال ۲۰۲۱ به پایان برسد.

 منبع: مهر