ماده ببر ۶ ساله‌ای که در دو سال اخیر ۱۳ نفر را در هند کشته بود، سرانجام پس از عملیات گسترده برای پیدا کردن و شکارش، کشته شد.

<p

ببر آدمخوار کشته شد / او 13 تن را پاره پاره کرد + عکس

ماده ببر ۶ ساله‌ای که در دو سال اخیر ۱۳ نفر را در هند کشته بود، سرانجام پس از عملیات گسترده برای پیدا کردن و شکارش، کشته شد.

منبع: رکنا

منبع :خبرگزاري ايلنا