سپیده سحر گفت: آثاری را به نمایش گذاشتم که با دیدن آنها به نقش خود در از بین رفتن طبیعت بیشتر توجه کنیم.

<p

سرویس تجسمی اقتصاد پژوه: نمایشگاه نقاشی و چیدمان سپیده سحر با نام "باغ سوخته" در گالری شیرین برپاست. در این نمایشگاه ۲۰ نقاشی، ۴ طراحی، ۲ مجسمه و آثار دیگری به صورت حجم و چیدمان ارائه شده است. سپیده سحر که کارشناس نقاشی و کارشناس ارشد گرافیک است درباره این مجموعه گفت: این سومین نمایشگاه "باغ" من است و در آن حکایت باغی که از بین رفته را روایت می‌کنم. حکایت نسل امروز انسان‌ها که از بین برنده طبیعت شده‌اند. در واقع آثاری را به نمایش گذاشتم تا با دیدن آنها به نقش خود در از بین رفتن
طبیعت بیشتر توجه کنیم.