معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز برای افزایش سقف وام مسکن مهر به جمع‌بندی نرسیده‌ایم گفت: امکان تهاتر زمین تا سقف 2500 میلیارد تومان برای هزینه‌کرد در برخی از پروژه‌ها دیده شده است.