معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری لرستان گفت: فرهنگ‌سازی خوبی برای حذف کاغذ از مکاتبات اداری استان انجام شده و معمولاً مدیران ستادی در جلسات ستادی که با حضور استاندار یا بنده برگزار می‌شود از کاغذ استفاده نمی‌کنند.