اقتصاد پژوه – به نظر می رسد اینستاگرام دچار مشکلی شده که صفحه  فید کاربران را مختل کرده است. این مشکل سبب می شود خطوطی روی تصاویر به وجود بیاید و به نظر برسد آنها در نتیجه اختلال در نوار VHS  یایک فیلتر جدید و عجیب  هستند. هنوز منبع این اختلال مشخص نیست  اما به نظر گسترده […]

اقتصاد پژوه – به نظر می رسد اینستاگرام دچار مشکلی شده که صفحه  فید کاربران را مختل کرده است.

این مشکل سبب می شود خطوطی روی تصاویر به وجود بیاید و به نظر برسد آنها در نتیجه اختلال در نوار VHS  یایک فیلتر جدید و عجیب  هستند.

هنوز منبع این اختلال مشخص نیست  اما به نظر گسترده می رسد و برخی از کاربران در پیام های توئیتری از آن شکایت کرده اند. به هرحال اینستاگرام تایید کرده این مشکل مربوط به خدمات خود است و به این ترتیب دستگاه های کاربران مشکلی ندارد.

 منبع: مهر

منبع :موبنا